AS-Motor daljinski upravljane kosačice

Efikasan rad na izazovnom terenu

Oslanjajući se na najnovija dostignuća u tehnologiji daljinskog upravljanja, AS-Motor trenutno nudi kosačice za visoku travu sa povećanom funkcionalnošću i proširenim područjima primene. Ovi RC uređaji otvaraju nove mogućnosti za korisnika i dobavljača usluga.

Strme padine i područja koja su opasna ili teško dostupna, sada se mogu raditi sa profesionalnim kosačicama za daljinsko upravljanje. Pre samo nekoliko godina ovaj posao ne bi bio moguć osim pod napornim fizičkim uslovima. Profesionalne RC kosačice kompanije AS-Motor pružaju veliku radnu snagu i poboljšavaju bezbednost operatera, što je značajno poboljšanje u nekadašnjim „problemskim zonama“.

Povećanje radne bezbednosti

Košenje na visokim letnjim temperaturama nije idealno za zdravlje, bezbednost i udobnost korisnika. RC uređaji kompanije AS-Motor eliminišu izlaganje ovim rizicima kao i vibracije, buku, izduvne gasove, prašinu, polen i insekte..

RC tehnologija značajno poboljšava zdravlje i sigurnost na radu, posebno na opasnim područjima i strmim padinama.

Proizvodi

AS 751 RC

Tarup sa daljinskim upravljanjem sa šasijom guseničara za ekstremne padine

75 cm
9,5/13,0 kW (KS)
Do proizoda »
AS 940 Sherpa 4WD RC

Prvi na svetu rajder kosačica sa daljinskim upravljanjem koji nudi još veću sigurnost i udobnost na teškim terenima

75 cm
9,5/13,0 kW (KS)
Do proizoda »